Legislatie

 • OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 • OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • OUG nr. 136/2021 pentru modificarea anexei nr.6 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 • OUG  nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
 • O.G. nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;
 • O.G. 1/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 • Legea nr. 249/2015 privind regimul ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 • Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
 • Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu;
 • Ordinul nr. 591/2017 “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu”;
 • Ordinul nr. 617/2016 Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
 • HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 • Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului;
 • Ordin 1276/2020 Identificarea pungilor de transport fabricate din materialele pentru care nu se aplică ecotaxa.
 • Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu din 27.05.2020;
 • Ordinul nr. 1150/2020 Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
 • ORDIN nr. 1.362 din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului
 • Procedura nr. 39/2019 – Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, din 28.12.2018.
 • Ordinul nr. 1555/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a OIREP;
 • Ordinul 2190/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a OIREP;
 • Ordonanța nr. 6/2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.
 • Regulamentul nr. 1031/2006 – privind transferurile de deșeuri.
 • Decizia nr. 955/2014  – de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
 • Orientările Comisiei privind produsele din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (2021/C/216/01).
 • OUG 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
 • HG 1172/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind economia circulară
Acest site utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. In lipsa consimtamantului dumneavoastra cu privire la anumite modulele de cookie, website-ul nostru ar putea sa nu functioneze in mod corespunzator.  Puteti citi aici Termenii și condițiile, Politica de confidentialitate si protectie a datelor și Politica noastra privind Cookie-urile.